פרטים בנושא ביתן  תצוגה וחסויות :

Guy Cohen

+972-52-6781253

 

Shir Lupescu

+972-54-9730773

 

Ofek Cohen

+972-55-8835654

iHLS OFFICE :

+972-74-7451370