[/fusion_text]

הכנס התשיעי הישראלי להגנה בפני טילים

8/03/2022

אקספו תל אביב , ביתן 10

נציגי ממשל, תעשיה ומרכזי מחקר מישראל וממדינות רבות בעולם ייפגשו בכנס התשיעי הישראלי והתערוכה להגנה מפני טילים באקספו תל אביב ביתן 10, ב-8 במרץ, 2022. 

הכנס יוקדש לכל ההיבטים של הגנה אווירית והגנה מפני טילים, כולל:

  • מדיניות ממשלתית 
  • איומים מתפתחים 
  • ארכיטקטורות הגנה 
  • עיקרי תוכניות הפיתוח הקיימות והעתידיות 
  • טכנולוגיות חדשות

כנס בלתי מסווג זה מאורגן על ידי עמותת עי”ט ושותפיה – האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל וחברת iHLS. משרד הביטחון הישראלי ומנהלת ההגנה מפני טילים (חומה) תומכים ומשתתפים בכנס.

הארוע יספק מבט רחב ואינטגרטיבי על ההגנה מפני טילים והאתגרים הגלובליים שהתחום מציב בפני מדינות בכלל, וישראל בפרט. ייבחנו החשיבות של גישה כוללת להגנה אווירית והגנה מפני טילים כצורך בסיסי לסינרגיה בין כל מרכיביה.

למי מיועד הכנס?

הכנס מיועד לקהילת התעשיות הביטחוניות בישראל ובחו”ל, גורמי צה”ל ומערכת הביטחון, חוקרי אקדמיה, מקבלי ההחלטות וגורמי המטה התומכים ועוד.

הרשמה